Fotografi

De flesta av våra fotojobb får vi som delar av våra designuppdrag.

Vi ser våra fototjänster som ett alternativ mellan att leja en yrkesfotograf eller att köpa stockfoto.

Fördelen med att låta oss ta bilderna - antingen enstaka bilder, eller alla fotografier till hela projektet - är att vi för det första redan är inne i projektet, och känner till behoven.

För det andra ser vi fotograferingen som en del av vårt åtagande för att ro projektet i hamn: vi har själva ett intresse av att bilderna ryms inom projektets ramar.

För det tredje hanterar vi priser och upphovsrätt till bilderna som en del av vårt designuppdrag. Vi fakturerar vår vanliga timtaxa för arbetet med bilderna (fotografering och efterarbete), och projektet får fulla rättigheter att använda hela bildmaterialet efter sina egna behov. Med andra ord sätter vi inga begränsningar för hur länge eller ofta bilderna används, eller om de även ska användas i andra media än det ursprungliga. (Formellt sett äger vi rättigheterna till originalen, och vill själva göra de bildoriginal vi lämnar till projektet. Hur projektet sedan använder materialet har vi inga synpunkter på).

Mejla din förfrågan till kontakt@collegit.se