Design för webb

Vi arbetar med allt som ingår i utveckling och underhåll av webbsajter.

Sidan för Grafisk design innehåller en beskrivning av våra tjänster för text- och bildbehandling.

Projektplanering

Vi har hittills alltid kunnat leverera våra webbsajter i tid enligt beställning och offert. För att klara av det är vi noggranna med att diskutera klientens verkliga behov innan vi påbörjar något arbete. Arbetet läggs upp i tydligt avgränsade delmoment med en realistisk tidtabell.

Vi arbetar lika gärna med att bygga upp helt nya sajter som med att reparera och uppgradera gamla.

I projektplaneringen ingår även uppbyggnaden av webbsajtens struktur - planering av hur materialet bäst kan fördelas mellan olika sidor på sajten för att underlätta för besökarna.

Formgivning

Vi arbetar helst med en enkel grafisk utformning av sajterna, där formgivningen finns till för att framhäva innehåll och funktion. Om du ser designen innan du lägger märke till sajtens innehåll anser vi att har formgivaren har misslyckats.

Vi har stor vana av arbete med färger och bilder. Vid behov ritar vi logotyper och symboler, och tar de fotografier som inte klienten håller med själv.

Kodning

Vi bygger sajterna i statiska html-sidor, PHP eller Ruby on Rails, beroende på klientens behov. Vi slösar inte bort arbetstid på att bygga sajter för särskilda browsers. Istället bygger vi sidor som följer gällande standarder, och strävar efter minsta möjliga anpassningar för att de program som inte följer standarderna ändå ska visa innehållet med full funktion. Det här innebär att våra sajter inte ser exakt likadana ut på alla apparater och i alla program. Däremot ska de fungera i stort sett överallt, och kräva ett minimalt underhåll under den tid sajten används.

Anpassning för sökmotorer, säkerhet och handikappanpassning är frågor som finns med från första stund när vi bygger upp en webbsajt. Det är inte några "finesser" som vi lägger till när jobbet börjar bli klart.

Vi använder ibland Flash-animationer på våra sajter, trots att Flash egentligen bryter mot nästan alla principer för välfungerande webb. Vi gör det när Flash kan användas för att ge mer funktion till en sida än vad som går att åstadkomma med vanliga html-sidor. Men även då behöver innehållet kunna nås även från sidor utan Flash, i den mån det är möjligt.

Drift av färdiga webbsajter

Vi sköter gärna webbmasteruppgifter såväl på befintliga sajter som sådana som vi själva byggt.

Några sajter vi byggt

Historisk Tidskrift

www.historisktidskrift.se

RockSolid Audio

www.rocksolidaudio.se

Psykosyntesakademin

www.psykosyntesakademin.se

Kajsa Sticks

www.kajsasticks.se Vår egen sticksajt, med en variant av samma grafiska form som den du är på nu.

Stardustphoto

www.stardustphoto.se

Osvaldo Maldonado import export

www.maldonado-grafica.se Är under arbete just nu.

Några exempel på Flash

Stadsgrundande i Sverige 760-2000

På den stadshistoriska sajten Cybercity. Vi här även byggt sajten, som just nu är under en större ombyggnad till Ruby on Rails från nuvarande statiska html-sidor.

Stockholm under 750 år

Ett bildspel som producerades för det 25:e Nordiska Historikermötet 2004 av Stads- och kommunhistoriska institutet. Vi har stått för projektledning, musikurval, fotografi och bildbearbeting. Se bildspelet.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss med frågor eller för att höra om referenser ditt område! Skriv till kontakt@collegit.se.