Grafisk design

Vi arbetar med alla delmoment i grafisk formgivning av böcker och andra trycksaker fram till leverans av orignalfilen till tryckeriet. Vi gör lika gärna hela bokoriginal som enstaka arbetsmoment till böcker som i övrigt produceras av andra formgivare.

Vi har hittills alltid kunnat leverera våra färdiga tryckoriginal i tid enligt beställning och offert.

Textbehandling

Vi erbjuder språkgranskning och korrekturläsning av manus. Vid behov gör vi såväl ocr-inläsning av texter som manuell inskrivning från svårhanterliga manuskript.

Bildbehandling och grafik

Vi ritar bokillustrationer, symboler, diagram, kartor och omslagsbilder. Vanliga sådana uppdrag handlar om att överföra författares excel-diagram eller handritade kartor till mer tryckmässig form.

Vi utför alla typer av bildbearbetning: skanning från dia eller papperskopior, fotografering, efterbehandling samt tryckanpassning.

Bild- och designarbetet utörs i en färgriktig miljö med kalibrerade bildskärmar och referensljus med korrekt färgtemperatur.

Formgivning

Presentationen av texten och budskapet står hela tiden i centrum för vårt designarbete. Böcker - och webbsajter - är bruksföremål som måste var lätta och lockande att använda. Vi lägger därför stor omsorg på en tydlig layout, noga matchade färgtoner och en genomarbetad lättläst typografi.

Några exempel våra arbeten

Hundra år med fullmäktige, Sigtuna 1909-2009.

Bokomslag Hundra år med fullmäktige, framsida

Jubileumsbok till Sigtuna kommunfullmäktiges 100-årsjubileum. Utgivet av Sigtuna Kommun. Boken kan bland annat köpas från Sigtuna Museum

Huvudsta från början

Bokomslag Huvudsta från början

Historik över det gamla Huvudsta 1903-1943.

Boken är utgiven av Stads- och kommunhistoriska institutet i samarbete med Solna kultur- och fritidsförvaltning.

Stockholms Lilja

Omslag till Stockholms Lilja

En vänbok till Sven Lilja, verksam vid Stads- och kommunhistoriska institutet och professor i Stockholms historia vid Stockholms universitet. Utgivet av Stads- och kommunhistoriska institutet.

Historisk Tätortsstatistik del 4 - Folkmängden i icke-administrativa tätorter

Omslag till boken Historisk Tätortsstatistik 4

Befolkningstal fram till 1950 för de tätorter som inte var städer, köpingar eller municipalsamhällen.

Utgivet av Stads- och kommunhistoriska institutet.

 

"Något Kan Man Väl Göra": Texter 1932-1982,

Red. Yvonne Hirdman, Carlsson bokförlag AB.

Vi utförde skanning och manuell excerpering av källtexterna.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss med frågor eller för att höra om referenser inom det område du är intresserad av! Skriv till kontakt@collegit.se.