Fotografi

De flesta av våra fotojobb får vi som delar av våra designuppdrag.

Vi ser våra fototjänster som ett alternativ mellan att leja en yrkesfotograf eller att köpa stockfoto.

Fördelen med att låta oss ta bilderna - antingen enstaka bilder, eller alla fotografier till hela projektet - är att vi för det första redan är inne i projektet, och känner till behoven.

För det andra ser vi fotograferingen som en del av vårt åtagande för att ro projektet i hamn: vi har själva ett intresse av att bilderna ryms inom projektets ramar.

För det tredje hanterar vi priser och upphovsrätt till bilderna som en del av vårt designuppdrag. Vi fakturerar vår vanliga timtaxa för arbetet med bilderna (fotografering och efterarbete), och projektet får fulla rättigheter att använda hela bildmaterialet efter sina egna behov. Med andra ord sätter vi inga begränsningar för hur länge eller ofta bilderna används, eller om de även ska användas i andra media än det ursprungliga. (Formellt sett äger vi rättigheterna till originalen, och vill själva göra de bildoriginal vi lämnar till projektet. Vad projektet sedan gör av originalen är inte vårt problem).

Provbilder

Borde vi naturligtvis ha här. De saknas nu eftersom vi för tillfället håller på med en ombyggnad av vår sajt vid sidan av våra övriga uppdrag. Om du inte kan vänta på att vi hinner lägga ut provbilder är du välkommen att skicka en förfrågan till oss, så kan vi visa upp bilder och ge referenser.

I brist på bättre kan du alltid gå till Kajsa Sticks, vår sticksajt där (nästan) allt foto är vårt eget.

Mejla din förfrågan till kontakt@collegit.se